Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

 1. Přečtěte si Reklamační řád (viz. níže) a ujistěte se, že se záruční podmínky vztahují i na váš případ.
 2. Zboží s vyplněným reklamačním listem zašlete bez dobírky na adresu:3trman s.r.o. Volutova 2523/14, 158 00 Praha 13 
 3. Reklamační formulář je možné stáhnout na našich stránkách.
 4. Nebo nám prostě jen zavolejte a domluvíme se.Je možná i "vratka" přes Zásilkovnu

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Všechny reklamace je nutné uplatňovat v provozovně Prodávajícího:Runature s.r.o. Volutova 2523/14 158 00 Praha 13, e-mail: info@runature.cz zasláním přepravní službou nebo osobním doručením po předchozí domluvě.
 • V případě, že zboží bude kupující zasílat poštou, je třeba, aby zapsal (např. přímo na kopii dokladu o zakoupení) důvod reklamace a stručný popis vzniklé vady. Stejné informace kupující zašle zároveň na adresu info@runature.cz.
 • Veškeré náklady na vrácení reklamovaného zboží hradí zákazník
 • K reklamaci je nutné vždy přiložit vyplněný reklamační formulář.

Reklamační_formulář

 • Pro zahájení reklamačního řízení musí být dodána kopie dokladu o zaplacení zboží.
 • Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme.
 • V případě osobního odběru musí Kupující zkontrolovat zboží již při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s Prodávajícím.
 • V případě zaslání zboží pomocí přepravní služby je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad, tyto neprodleně oznámit přepravci.
 • V případě zjištění poškození vzniklého přepravou je kupující povinen toto poškození reklamovat u příslušného přepravce, který mu zboží doručil.
 • V případě užívání zboží v rozporu s jeho účelem nese kupující sám všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.
 • Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé chybným používáním zboží, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným, nebo neoprávněným zásahem, vniknutím cizích látek do zboží (prachu, vody, atd.), jakož i chybným použitím, údržbou či instalací.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní. Reklamační lhůta začíná běžet následujícím dnem od data převzetí reklamace Prodávajícím a končí dnem odeslání, nebo předání opraveného zboží kupujícímu. Kupující souhlasí s prodloužením reklamační lhůty ve výjimečných případech nad zákonem stanovených 30 dní.
 • Podpisem reklamačního formuláře kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s reklamačním řádem a že s ním souhlasí.